De hypotheekvormen op een rij

De hypotheekvorm bepaalt op welke manier jij de de hypotheek aflost. Er zijn verschillende vormen en elke vorm heeft zo zijn eigen voor- en nadelen.

Afhankelijk van jouw situatie en wensen, past een hypotheekvorm en/ of een combinatie van hypotheekvormen bij je.  Zo heeft een starter alleen recht op hypotheekrenteaftrek, indien er sprake is van een annuïtaire of lineaire hypotheek. Voor doorstromers geldt dat zij gebruik mogen blijven maken van de “oude” vormen mits er al voor 2013 een lopende hypotheek was.

Annuiteiten hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je iedere maand een vast bedrag. Dit bedrag blijft hetzelfde zolang het rentepercentage gelijk blijft. Je maandbedrag bestaat uit 2 delen, te weten een deel rente en een deel aflossing. Doordat je elke maand een stukje van de hypotheek aflost wordt de lening maandelijks steeds lager. In het begin betaal je daardoor vooral rente en los je relatief weinig af. In de loop der jaren neemt de schuld af, stijgt het aflossingsdeel en daalt het rentedeel. Op de einddatum heb je de hele lening afgelost.

Annuiteiten hypotheek - HypotheekStore

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand rente en een vast aflossingsbedrag. Na elke aflossing wordt de lening lager, waardoor de rente die je moet betalen ook lager wordt. Op de einddatum heb je de hele lening afgelost.

Lineaire hypotheek - HypotheekStore

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen hypotheekrente. Bij deze vorm los je dus tijdens de looptijd niets af en blijft de hypotheekschuld even hoog. Je mag doorgaans vrijwillig aflossen, zodat je ook minder rente hoeft te betalen. Aan het eind van de looptijd of bij verkoop wordt de opbrengst van de woning gebruikt om de hypotheekschuld in één keer af te lossen. De hoogte van uw eigenwoningschuld van vóór 2013 is belangrijk voor de mate waarin u de hypotheekrente kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting.

Annuiteiten hypotheek - HypotheekStore

Bankspaar hypotheek

De bankspaarhypotheek bestaat uit een lening en een bankspaarrekening. Dit wordt Spaarrekening Eigen Woning (SEW) genoemd. Tijdens de looptijd los je niet af, maar spaar je het totale bedrag bij elkaar. Het spaargeld komt op een geblokkeerde spaarrekening te staan en daarover ontvang je rente. De rente op de bankspaarrekening is even hoog als jouw hypotheekrente. Aan het eind van de looptijd wordt de hypotheekschuld in één keer afgelost met het gespaarde geld dat op de bankspaarrekening staat.

Annuiteiten hypotheek - HypotheekStore
Menu