SAMENWONEN OF TROUWEN

Ga je samenwonen of trouwen. Er verandert veel op het gebied van jullie hypotheek en financiën.

Als je gaat samenwonen of trouwen, dan verandert er veel in je leven. Een mooie stap en hopelijk een mooie gezamenlijke toekomst. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt, want het gaat helaas niet altijd goed. Om probleemsituaties te voorkomen is het van belang dat je bij de volgende punten stilstaat, zodat jullie een financieel onbezorgde toekomst tegemoet gaan. Punten om bij stil te staan:

Samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingscontract is een overeenkomst waarin je nagenoeg alles kunt vastleggen wat jullie zelf overeenkomen. Te denken valt aan de verdeling van de kosten van de huishouding en hoe hiermee om te gaan in het geval van problemen zoals het verbreken van de relatie, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Dat is vaak de hoofdreden om een samenlevingscontract af te sluiten. Een andere hoofdreden is dat een samenlevingscontract vaak noodzakelijk is om de ander als partner te kunnen aanwijzen in de pensioenregeling en in aanmerking te kunnen laten komen voor het partnerpensioen bij overlijden. Er kunnen ook afspraken gemaakt worden over hoe met eventueel vermogen of schulden moet worden omgegaan.

Bij trouwen is er sprake van huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen.

Testament

Wanneer er een woning bewoon gaat worden van één van beiden dan is het zo dat wanneer er niets wordt geregeld en de woningeigenaar overlijdt dat er niets naar de partner toegaat. Een testament is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de partner in de woning kan blijven wonen. Zowel op de site van de Belastingdienst als op de site van de notaris is meer informatie te vinden over wat je allemaal kunt regelen in een testament.

Pensioen

Wanneer er een samenlevingscontract is afgesloten kun je je partner aanmelden bij je pensioenuitvoerder. Hierdoor bestaat er bij overlijden van de een recht op een levenslang partnerpensioen bij de ander. In het advies dat er is gegeven kan er rekening gehouden zijn met het inkomen dat er is bij overlijden, waarbij het partnerpensioen een rol speelt. Het is dan wel noodzakelijk dat er aan de pensioenuitvoerder wordt gemeld dat er sprake is van een samen leefsituatie en dat de partner moet worden aangemeld. In tegenstelling tot trouwen wordt het aangaan van een samenlevingscontract niet automatisch gemeld aan pensioenuitvoerders. In een samenlevingscontract kan worden overeengekomen dat het pensioen bij uit elkaar gaan niet wordt gedeeld, maar dat de verzorging slechts geldt voor de periode van samenwonen.

Belastingen en toeslagen

Wanneer er een gezamenlijke eigen woning is, dan is er altijd sprake van fiscaal partnerschap. Bij fiscaal partnerschap moeten er zaken worden gewijzigd bij de Belastingdienst. Wij verzorgen voor veel van onze relaties de belastingaangiftes. Vraag ons om na te gaan wat er verandert bij samenwonen en fiscaal partnerschap.

Gezamelijke rekening

Wanneer je gaat samenwonen dan zijn er veel lasten gezamenlijk. De manier waarop deze lasten moeten worden verdeeld spreek je samen af. Vaak worden deze afspraken vastgelegd in een samenlevingscontract. Vaak is het praktisch om je eigen betaalrekening aan te houden en een deel van het inkomen door te storten naar een rekening waarvan de gezamenlijke lasten worden afgeschreven. Of dit gewenst is hangt helemaal af van de gemaakte afspraken. Het is vaak wel erg overzichtelijk.

Verzekeringen

Wanneer er wordt samengewoond zonder huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen dan is het nagenoeg altijd verstandig om of losse levensverzekeringen af te sluiten of een verzekering af te sluiten waarbij er kruiselingse premiesplitsing wordt aangetekend.

Ook moet je ervoor zorgen dat de schadeverzekeringen worden aangepast. Dus dat er sprake is van een gezinsdekking.

Meer weten

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw persoonlijke situatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een gratis oriënterend gesprek?
Bel ons op 0800 40 50 600 (gratis). Wij zijn je graag van dienst op werkdagen van 9:00 tot 17.30 uur.

Menu