WONING VERBOUWEN

Heb je meer geld nodig om je woning te verbouwen en wil je dit financieren? Er zijn mogelijkheden voor het meefinancieren van een verbouwing binnen de hypotheek!

Wanneer je een bestaande of nieuwe woning hebt gekocht waaraan verbouwd moet worden, dan is het vaak mogelijk om de verbouwingskosten (deels) mee te financieren binnen de hypotheek. De hoogte van de mee te financieren verbouwing hangt af van jou wensen en van de waarde van het huis na de verbouwing. Afhankelijk van de waardestijging ten gevolge van de verbouwing zal er mogelijk een deel van de verbouwingskosten uit eigen middelen moeten worden bekostigd, omdat de geldverstrekker is gebonden aan een maximale financiering t.o.v. de waarde van de woning.

Het begroten van verbouwingskosten

Wanneer je wenst te gaan verbouwen, dan is het verstandig om deze kosten ruim te begroten. Verbouwingskosten komen in een bouwdepot / op een (ver-) bouwrekening. Je kan vrijwel nooit vrij beschikken over middelen voor de verbouwing.

Het bouwdepot

Om er zeker van te zijn dat jij het verbouwingsgeld investeert in de woning, zal de geldverstrekker een bouwdepot aanhouden. Dit een aparte rekening waar (een deel van) je hypotheek op gestort wordt. Met het geld uit het bouwdepot betaal je de bouwnota’s.

Het taxatierapport

Bij het meefinancieren van een verbouwing is het van belang dat er sprake is van een waardestijging van de woning. De taxateur zal bij het bepalen van de waarde van de woning rekening houden met jouw verbouwingswensen en een waarde afgeven met en zonder verbouwing.

Verbouwing meefinancieren nieuwbouw

Bij nieuwbouw kunnen alle verbouwingskosten worden meegefinancierd. Ook hier geldt dat het verstandig om de kosten ruim te begroten, omdat achteraf geld tekort komen zeer lastig op te vangen is.

Het verrichten van energiebesparende maatregelen

Wanneer er energiebesparende maatregelen worden getroffen, dan zijn er extra mogelijkheden om een hypotheek te kunnen krijgen. Zowel op basis van het inkomen als op basis van de waarde van het onderpand bestaat er extra ruimte. De regels hiervoor zijn verschillend per geldverstrekker. Er kan maximaal € 9.000,- extra worden geleend bovenop het maximale hypotheekbedrag. Daarnaast kan er op basis van het onderpand 5% extra worden geleend. Je mag 106% van de marktwaarde na verbouwing lenen.

Verplichte verbouwing

Wanneer de onderhoudstoestand van een woning matig of slecht is, of wanneer uit het taxatierapport blijkt dat de kosten voor direct noodzakelijk achterstallig onderhoud meer bedragen dan 10% van de koopsom of wanneer nader bouwkundig onderzoek wordt aanbevolen, dan verplicht een geldverstrekker de koper om de begrote kosten in een bouwdepot op te nemen en de werkzaamheden te verrichten.

Meer weten

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor jouw persoonlijke situatie? Maak dan een vrijblijvende afspraak voor een gratis oriënterend gesprek?
Bel ons op 0800 40 50 600 (gratis). Wij zijn je graag van dienst op werkdagen van 9:00 tot 17.30 uur.

Menu