– Renteverhoging Florius per 4 oktober 2018

Renteverhoging Florius per 4 oktober 2018

NHG en 65% t/m 100% marktwaarde
Annuïteit en lineair
10 jaar tot en met 20 jaar + 0,05%

Overige aflosvormen
10 jaar tot en met 12 jaar + 0,05%
15 jaar + 0,10%
20 jaar + 0,20%

> 100% marktwaarde
Annuïteit en lineair
10 jaar tot en met 15 jaar + 0,10%
20 jaar + 0,05%

Overige aflosvormen
10 jaar tot en met 12 jaar + 0,10%
15 jaar + 0,15%
20 jaar + 0,20%

Florius Verzilverhypotheek
Verzilverhypotheek
+0,20%

Menu